Wat is een API?
Een onafhankelijk aanspreekpunt integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt, een vertrouwenspersoon voor sporters, ouders, trainers of andere betrokkenen met een vraag, vermoeden of klacht rond mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Deze persoon draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag.

Heb je te maken met ongewenst gedrag van anderen?
Voel je je mentaal of fysiek misbruikt?
Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?

Neem dan zeker contact op met onze vertrouwenspersoon in de club via:
vertrouwenspersoonmevoc@gmail.com

Meer info kan u steeds vinden via:
https://volleyvlaanderen.be/Gezondheid-en-ethiek/clubapi

en via:
https://volleyvlaanderen.be/Gezondheid-en-ethiek/Federatie-API

De vertrouwenspersoon van de Volleybal federatie kan u steeds contacteren via: vertrouwenspersoon@volleyvlaanderen.be