16 maart 2020 Hilde Dauw

Definitieve stopzetting seizoen 2019-2020

BELGISCHE VOLLEYBALCOMPETITIE STOPGEZET

In samenspraak tussen Volley Belgium, Volley Vlaanderen en de Fédération Volley Wallonie-Bruxelles werd beslist om alle competities op Belgisch grondgebied met onmiddellijke ingang stop te zetten voor de rest van het seizoen 2019-2020. Dit betekent dus ook dat alle nog geplande organisaties meteen geannuleerd worden, dit voor zowel de jeugdreeksen als de seniorreeksen

De federatie zal tegen 31 maart een beslissing nemen over :

Het al dan niet toekennen van eventuele kampioenstitels of dalers in alle reeksen;
De invoering van de geplande competitiehervorming welke voorzien was voor volgend seizoen;
De verdeling van Europese tickets in samenspraak met de beide liga’s.

We betreuren deze beslissing te moeten nemen maar de gezondheid van ons spelers, speelsters, fans, trainers, vrijwilligers en officials mag nooit in gevaar gebracht worden.

Met betrekking tot de opstart van het Belgian Beach circuit ( voorzien in de maand mei) zal later gecommuniceerd worden.