1 februari 2019 Hilde Dauw

Overlijden Steven Ringoet, papa van Fleur Ringoet

HET IS MET DROEFHEID DAT WE HET OVERLIJDEN VAN STEVEN RINGOET , DE PAPA VAN ONZE SPEELSTER FLEUR RINGOET MELDEN .

WIJ BETUIGEN FLEUR, HAAR MAMA EN HAAR DIERBAREN ONZE OPRECHTE DEELNEMING EN WENSEN HEN VEEL STERKTE .