26 januari 2021 Hilde Dauw

Stopzetting indoor trainingen

Bericht Stad Ninove :

Sport voor -13 jarigen

Na overleg met de veiligheidscel is er een burgemeestersbesluit opgemaakt om indoor sporten voor -13 jarigen opnieuw te verbieden van donderdag 28 januari tot en met 21 februari (einde van de krokusvakantie)
Voor outdoor activiteiten -13 jaar wordt er nog overleg gepleegd op Provinciaal en Vlaams niveau