4 december 2021 Hilde Dauw

Tijdelijke stopzetting Mevoc Moves, VS1 en VS2

 

Om het besmettingsgevaar tussen kinderen uit verschillende scholen te beperken heeft het bestuur van Mevoc Meerbeke in samenspraak met de lesgevers beslist om de MevocMoves, Start to Volley 1 en Start to Volley 2 uit te stellen tot na nieuwjaar.
De volgende MevocMoves en Start to Volley 1 zal dus doorgaan op 9 januari 2022.
Indien de pandemie dan nog niet onder controle is zullen we verdere maatregelen treffen.
De uitgestelde samenkomsten zullen we net als vorig jaar inhalen in de maand mei 2022.
De trainingen van VS2 zullen, behoudens tegenbericht, hervatten op maandag 27/12
Alle ouders worden nog via mail verwittigd
Wij hopen op jullie begrip , het bestuur van Mevoc Meerbeke