Op vrijdag 24 mei organiseert Volley Oost-Vlaanderen zijn tiende Volleyproms in de Edugoarena Oostakker

Tijdens deze proms huldigen we alle kampioenen en bekerwinnaars van Volley Oost-Vlaanderen – Volley Vlaanderen en Volley Belgium (spelers en coaches).

Tevens worden dan ook de personen met een speciale verdienste voor het volleybal in Oost-Vlaanderen in de bloemetjes gezet.

De jeugdwerking bedankt eveneens de clubs die deelgenomen hebben aan de start2volley werking.

Dit evenement willen we samen met alle verantwoordelijken en leden van de Oost-Vlaamse clubs te baat nemen om even bij te praten over het voorbije seizoen, het nieuwe seizoen en alles wat leeft in de volleybalwereld.

Het programma ziet eruit als volgt:

Ø 18u00: ontvangst en receptie (voor secretarissen, voorzitters van de clubs en genodigden)

Ø 18u30: ontvangst en Barbecue voor iedereen

Ø 20u30: viering van kampioenen, bekerwinnaars en verdienstelijke personen

Ø 23u00: Einde viering van kampioenen, bekerwinnaars en verdienstelijke personen

Kostprijs BBQ: Volwassenen: 18 euro/ Kinderen -12 jaar: 13 euro/ kinderen -6 jaar gratis

Aandenkens: gratis voor de aanwezige spelers van de ploeg.

Bijkomende aandenkens voor niet aanwezigen kunnen aangekocht worden voor 5 euro.

Ik stel voor dat ik als secretaris van Mevoc Meerbeke de inschrijvingen verzamel en daarna deze doorstuur naar Volley Oost-Vlaanderen.

Om praktische redenen vraag ik wel in te schrijven voor de receptie, de barbecue en aandenkens via onderstaand formulier en dit ten laatste tegen zaterdag 18 mei aanstaande via mail guido.samain@telenet.be

De verschuldigde bedragen voor BBQ en aandenkens mag gestort worden op de rekening van Mevoc Meerbeke BE20 1030 2784 7556. Betaling geld als definitieve inschrijving.

Ik hoop jullie en zeker de kampioenen in groten getale te mogen verwelkomen op deze tiende volleyproms van volley Oost-Vlaanderen.

De volgende Mevocploegen zullen gevierd worden: Dames B en U17 als algemeen kampioen; U15A als kampioen van de 2de ronde; U13A en U13B als kampioen van de 1ste ronde.

Het is mogelijk dat een of andere speler deze mail niet ontvangt. Ik stel daarom voor dat jullie hierover onderling communiceren.

sportieve groeten,

Guido Samain

secretaris Mevoc Meerbeke

Inschrijvingsgegevens:

Naam en voornaam:

deelname barbecue:

aantal volwassenen:

aantal kinderen +12 jaar:

aantal kinderen – 6jaar:

deelname viering met gratis aandenken (enkel kampioenen vermelden):

aantal volwassenen:

aantal kinderen +12 jaar:

aantal aandenkens zonder deelname viering (5€):